24. Megörültünk, vagy megőrültünk? A korrektor esete a helyesírással

Bármilyen állást elfogadok, szakképzetlen munkát is elvállalok…

Miután édesapámat 1959 január elsején, 16 nappal a bátyám születése előtt másodszor is kirúgták a munkahelyéről, ezúttal a Folklórintézetből, újra elkezdett állást keresni. Kereste, kereste, míg négy év múlva felvették a Kolozsvári Állami Nyomdavállalathoz korrektornak. A családi arhívumból az derül ki, hogy első kérését 1962 április 2-án nyújtotta be a nyomdához, az otthonmaradt példány szerint magyarul. Ebben így reklámozza magát: „Kifogástalan helyesíró vagyok. Közíró is lévén a nyomdai dolgok már eddig is érintettek és érdekeltek, a konkrét korrektori munkában is van némi jártasságom. Ezért kérem felvételem ebbe az állásba.”


Első álláskérés (a szkennelt oldalak jobblikk-View Image paranccsal nagyíthatóak)


Negatív válasz

Először elutasító választ kapott, ugyanúgy, mint korábban a postahivataltól, az operától, a balettiskolától és mindazoktól az intézményektől ahova műszaki rajzolói, könyvtárosi, raktárosi, stb. állásért folyamodott: “A kérésére válaszolva közöljük Önnek, hogy nem tudjuk alkalmazni, mivel nincs üres állásunk.” Azután mégis felvették, még ugyanabban a hónapban, egy nappal azelőtt, mielőtt megfogalmazta újabb kérését – ezúttal románul, amelyikben már az áll, hogy szakképzetlen, azaz bármilyen munkát elvállal, csak adjanak már neki állást. A szekusdosszié dokumentumai szerint Balogh Edgár protezsálta be, mint később, 1968-ban – sok más viszontagság után – a Korunkhoz is. Igy lett édesapámból nyomdai korrektor a szedőknél, havi 673,20 lejes fizetésért.


Pozitív válasz


Második kérés


Így nézett ki akkoriban édesapám

Megtalálják az „igazi bűnöst”…

Sokkal későbben, tizennégy éves koromban, édesapám elkísért a rendőrségre, hogy kiváltsuk a személyazonossági igazolványomat. Kis kartonpapírt nyújtott be a hivatalnok ülőfülkéjének a nyílásán, amin nagy nyomtatott betűkkel ez állt: ÖRÜLT = S-A BUCURAT, ŐRÜLT = NEBUN. Úgy látszik, a rendőr megértette, mi az ékezetek jelentősége a magyar nyelvben, mert az igazolványomban a nevem betűről-betűre helyesen jelenik meg. Ebből a történetből is kitűnik, édesapám számára mennyire fontosak voltak az ékezetek. De úgy látszik, nem csak neki voltak fontosak.

Még meg sem melegedett igazán az szék édesapám alatt új munkahelyén, amikor beütött a krach. Történt ugyanis, hogy 1963 év augusztusában, amikor én egy hónapos lettem, román-amerikai atlétikai vetélkedőt szerveztek Kolozsváron. A vetélkedőre Románia és az Egyesült Államok 300 „élatlétáját” nevezték be, köztük Balázs Jolán magasugrót, Barabás Zoltán rövidtávfutót és Vámos András hosszútávfutót. Akarom mondani Iolanda Balaș-t, Zoltan Barabaș-t és Andrei Vamoș-t, ahogy a nevek a plakátterven szerepeltek. Édesapám komolyan vette korrektori megbízatását, fogta magát és szépen kijavítgatta a neveket: kitette az ékezeteket és a farkincás ș betűket átírta zs-re. A városi pártbizottság azonnali nyomozást indított el az „ügyben”, a szekunak pedig tíz nap múlva ACZÉL – későbbi történeteink egyik főhőse – jelentette elsőként az „esetet”. Édesapám személyében hamarosan rátaláltak „az igazi bűnösre”. „Ennek a változtatásnak a kapcsán a Városi Pártbizottság nyomozást indított el, amelynek nyomán eredetileg ______-t vádolták a sportszövetségtől, és csak később állapították meg, hogy ki az igazi bűnös.”

4 ékezet plussz 1 farkinca = ellenőrzési dosszié

„Összegyűjteni az összes létező anyagot és megnyitni KONCZI ADAM ellenőrző dossziéját” – így szól az Aczél-jelentés végére biggyesztett parancs. Nem tudni pontosan, hogy „Aczél” figyelmeztetésére, vagy a Városi Pártbizottság utasítására, esetleg mindkettőre, de a szeku valóban bemozdult, és 1963 augusztus 31-én, tíz nap múlva, megnyitotta édesapám újabb, 1930-as számú személyi ellenőrzési dossziéját.

Crețu főhadnagy az Aczél által hozott áruból dolgozott, a szövegezés szintjén is. Így eshetett meg, hogy a történet főhőse Aczél „írása” nyomán a szekus bürokrácia által előállított szövegekben is – jó érzékkel – Balázs Jolán, azaz Iolanda Balaș maradt, illetve, hogy a bűnvád arra is kiterjedt, hogy édesapám irónikusan beszélt a párt egységéről. Amikor a pártfunkcionárius állítólag ugyanis azt kérdezte, milyen pártsajtóban jelenik meg magyarosan Balázs Jolán neve, édesapám visszakérdezett: miért, „vajon léteznek különböző pártorgánumok? Nem csak egy, amelyiket egy eszme vezérel?”

Az ügynöki jelentéseken kívül “keményebb” bizonyító anyagokra is szert kívánt tenni a szeku. A Határozatot kiegészítő Akcióterv így utasítja a “munkársakat”: Megszerezni a plakátot, vagy annak fénymásolatát.

Határidő: 1963 október 15. Felel: Crețu I. főhadnagy. Így került a román-amerikai atlétikai bajnokság plakátjának fénymásolata az ellenőrző dossziéba.


Az ominózus plakátterv

Háromszor veri ezt kenden pártállamunk vissza… Egy sportplakát, mint corpus delicti

Miután megnyitották az ellenőrző dossziét, beindult a tehetetlenségi erő. Ha anyagokat kell produkálni a dossziéba, ám legyen. A következő három évben ugyanazt a történetet kérődzik vissza, szinte szószerint a helyzetismerő ügynökök, („Gyurka”, „Peter Janos”, „Hideg Ioan”), további határozataiban és akcióterveiben a szekus bürökrácia, illetve évekkel későbben az „ügyben” előállított tanúk, bizonyítandó, hogy itt nincs több hang, csak egy. Minél tovább darálja Crețu főhadnagy ugyanazt, éveken keresztül, minél többször másolja át saját szövegét egyik aktából a másikba, annál súlyosabbá válik az „eset”, annál jobban elmélyül a „bűn”. Így alakul át a személyi ellenőrző dosszié 5 hónap múlva, 1964 februárjában személyi megfigyelési dossziévá, és így indul el 1966-ban a bűnügyi vizsgálat édesapám ellen. A bűnvádak mindhárom dosssziéban alapvetően azonosak maradnak: a már korábban futó 1956-os vádak és a korrektori „túlkapások”.

Menetközben azért történt még egy-két változás édesapám környezetében: Ceaușescu eltemette Gheorghiu Dej-t, az államformát pedig Népköztársaságból Szocialista Köztársasággá változtatta. Ilyen nagyívű „fejlődés” közepette ugyanazok a „bűnök”, amelyeket 1963-ban még csak ellenőrző vizsgálatra méltattak, 1964-ben a személyi megfigyelés tárgyáivá lettek, 1966-ban pedig már bűnügyi vizsgálatra lettek érdemesek. Az atlétikai verseny plakátja és műsorfüzete az ékezetekkel együtt pedig átlényegült bűntárggyá.

„Bűntárgyak” másolatai a vizsgálati dossziéban

Valljuk be, nem akárkivel került édesapám egy csónakba. Bár több sportoló nevét is átírta a magyar helyesírás szabályai szerint a nyomdai korrektúrában, valójában egyet nem tudtak neki megbocsájtani. Azt, hogy Balázs Jolán nevét magyarosan írta. Balázs Jolán valóban nagymenő volt: kétszeres európai bajnok (1958 Stockholm, 1962 Belgrád), kétszeres olimpiai bajnok (1960 Róma, 1964 Tókió), 1957 és 1967 között verhetetlen, a világcsúcsot 1.74 m-ről 1.91 méterre emelte és 1971-ig tartotta. (Lásd a … címen.) Egy ilyen világhíresség csak nem lehet kisebbségi, gondolta a párt és ki tudja, talán ő maga is.

Azon gondolkozom még, hogy vajon lehetett-e volna valaki Romániában kisebbségiként 1959-től 1965-ig az ország legjobb sportolója (kétéves megszakítással, pont `63-`64-ban, amikor a „plakátügy” kirobbant), 1988 és 2005 között a Román Atlétikai Szövetség elnöke, és vajon neveztek-e volna el róla sportpályát még életében?


A Iolanda Balaș-ról elnevezett sportpálya

BALÁZS JOLÁN/IOLANDA BALAȘ SAGA A SZEKUSDOSSZIÉKBAN

ÜGYNÖKI JELENTÉSEK:
1. „Aczél” jelentése 1963. augusztus 21-én

A nemrégiben Kolozsváron lezajlott romániai-amerikai atlétikai verseny plakátjainak és programjának kinyomtatása alkalmával KONCZEI ADAM korrektor kijavította az UCFS [A fizikai kultúra és sport-egyesület] által eredetileg átadott szöveget, éspedig átírta Iolanda Balas atléta nevét magyar változatára BOLAZS IOLAN-ra.

Ennek a változtatásnak a nyomán a Városi Pártbizottság nyomozást indított el, aminek s orán első vádlottként __________ állították be és csak későbben találták meg az igazi bűnöst. Amikor KONCZEI-t _____ elvtárs felhívta a Munkáspárt Városi Bizottságától és felelősségre vonta, ő azt válaszolta, hogy ez a név általában így jelenik meg a pártsajtóban.
Nekem még azt is elmondta, hogy amikor _____ elvtárssal beszélgetett, az még megkérdezte, hogy vajon melyik sajtóorgánumban jelenik meg így [ez a név]. Ő erre nagyon cinikusan azt válaszolta, hogy miért, több pártszervezet van? Nem egyetlenegy, amelyiket egyetlenegy eszme vezérel?
Még azt is mondta, hogy a nemzeti kisebbségek túl sok engedményt tesznek a román nacionalizmussal szemben. És, hogy ő nem annyira gyáva, mint ____.

M.J. Az ügynöki hálózat már jelentett KONCZEI ADAM-ról, nacionalista megnyilvánulásaiért. Egyébként hasonló megnyilvánulásokért távolították el az egyetemről 1956-ban. [Sic! Valójában 1957-ben tették ki egy Gyergyószentmiklósi középiskolából.] Továbbá jelentették már, hogy a szövegeket megváltoztatja, a mi [sic!] hátrányunkra. Tehát ő ebbéli ténykedésein keresztül magyar nacionalista tevékenységet fejt ki.
Feladatok: Megállapítani, hogy a célszeméy milyen más román szövegekben eszközöl hasonló változtatásokat. Kiből áll a környezete, milyen nacionalista és ellenséges tartalmú beszélgetéseket folytat ezekkel. Hogy ezt a tevékenységet nem véletlenül ____ irányítja, esetleg más nacionalista elemek, akikkel az objektum jó kapcsolatban áll.

Lépések: Összegyűjteni minden anyagot és elindítani a személyi ellenőrző dossziét KONCZEI ADAM-ra nézve.
Bemutatni a jelentést a szakmai vezetésnek.

(ACZEL ügynök jelentése Oprea Florian főhadnagynak 1963 aug. 21-én, 125. l.)

(Cu ocazia tiparirii afiselor si programului intrecerilor de atletism Romînia – SUA care a avut loc recent la Cluj, numitul KONCZEI ADAM corector a modificat textul initial dat de UCFS. scriind numele atletei Iolanda Balas in varatiunea maghiara: BOLAZS IOLAN.
Pe marginea acestei modificări s-au făcut cercetari de către Comitetul Orasenesc de partid, fiind acuzat initial _______ de la UCFS. [Uniunea de cultură fizică și sport] si numai pe urma au stabilit adevăratul vinovat.
Fiind chemat la telefon de către tov.__________ de la Com. Orasenesc PMR. și tras la raspundere pentru ce a făcut aceasta, KONCZEI a spus: asa apare de obicei in presa de partid.
Dupa aceasta stînd de vorbă cu el mi-a spus că l-a intrebat tov._________ In care presa de partid apare sub forma de mai sus. El in mod cinic a raspuns, că oare exista diferite organe de partid? Nu unul calauzit de aceleasi idei?
A mai spus că minoritatile nationale fac prea multe concesii fata de nationalismul romîn. Si el nu este atît de fricos ca ________.

N.B. KONCZEI ADAM ne-a mai fost semnalat de agentura cu manifestari nationaliste. De altfel pentru asemenea manifestari a fost inlaturat de la universitate in 1956 [sic!]. De asemenea ne-a mai fost semnalat că aduce transformări textelor in defavoarea noastra [sic!]. Deci el prin aceasta desfasoara activitate nationalista maghiara.
Sarcini: De a stabili si alte texte romînești in care obiectivul aduce asemenea transformari. Din cine este format anturajul sau, discutiile cu continut nationalist si dusmanos pe care le poarta cu acestia. Daca nu cumva aceasta activitate este dirijata de ________ sau alte elemente nationaliste cu care obiectivul este in bune relatii.

Masuri: Se vor concentra toate materialele si se va deschide dos. de verificare asupra lui KONCZI ADAM.
Prezentarea notei conducerii profesionale.)
[Nota informativă a agentului ACZEL dat lt.-ului major Oprea Florian în data de 21 aug. 1963, pag. 125.]


2. ”Gyurcă” jelentése 1963. szeptember 10-én

Augusztus 23-án KONCZEI ADAM, nyomdai korrektor, felkereste otthonában a forrást azzal a kéréssel, hogy találjak számára egy megoldást arra, hogy áthelyezzék valahova, ahol a mesterségében tud dolgozni, pontosabban, ahol a folklórismereteit gyümölcsöztetheti. Azt mondta, hogy a probléma sürgős volna, mivel hétfőn elhagyja a munkahelyét. Mondtam neki, hogy mivel családja van (felesége és gyermeke), és csak ő keres, jó volna, ha nem menne el, mielőtt biztosítva lenne az egzisztenciája. Kérdőre vontam, mi ez a sietség? Mire ő elmondta, hogy bizonyos sport-plakátok korrektúrájakor, a megrendeléssel együtt leadott kézirattól eltérően, megváltoztatta egyes magyar sportolóink nevét, pl. a Vamoși neve helyett azt írta, Vámoși, viszont Iolanda Balaș nevét úgy hagyta, mivel ez a sportolónő így nevezte magát egy budapesti versenyen, úgyhogy ez az ő ügye. A többinek a nevét azonban a saját sajtónk is úgy használja, ahogyan ő kijavította.

[Részlet ”Gyurcă” 1963 szeptember 10-én Dumitrașcu Nicolae ezredesnek írt jelentéséből, 127. l.]

(La 23 August pe la amiază, a venit la sursă acasă KONCZEI ADAM, corector la Intreprinderea poligrafică cu rugămintea să găsesc o modalitate de a fi plasat undeva unde ar putea să lucreze în meserie, anume unde ar putea să-și fructifice cunoștințele de folclor. Mi-a spus că problema ar fi urgentă, fiindcă de luni pleacă de la locul lui de muncă. I-am spus că avînd în vedere că are familie (soție și copil) și numai el cîștigă, ar fi bine să nu plece înainte de a avea existența asigurată. M-am întrebat de ce este această grabă? Atunci mi-a spus că la corectura unor afișe de sport dînsul spre deosebire de manuscrisul predat odată cu comanda a corectat numele unor sportivi maghiari de la noi, de ex. în loc de Vamoși el a trecut Vámoși, în schimb pe Iolanda Balaș a lăsat-o cu această formă, deoarece sportiva astfel s-a recomandat cu prilejul unei competiții la Budapesta, deci aceasta este treaba ei. La ceilalți însă și presa de la noi scrie numele astfel cum le-a corectat dînsul.)

[Fragment din Nota informativă dată de ”Gyurcă” Lt-ului Colonel Dumitrașcu Nicolae în 10.09. 1963., pag. 127.]

3. ”PETER JANOS” jelentése 1964. február 27-én

Kulturális szempontból az illető elég jó felkészültséggel rendelkezik, mivel filológiát végzett. Szakmailag jó felkészültségről tett tanúbizonyságot, olyan értelemben, hogy teljesíti a neki kiszabott feladatokat. Néhány esetben egyenesen túlzásba vitte a korrektori munkáját, mivel még olyan javításokat eszközölt, amelyeket a kézirat nem követelt meg. Amikor ilyen változtatásokat végzett, egyes munkások elégedetlenek voltak, mivel kétszer kellett, hogy kiszedjék az illető szöveget. Mivel az atlétikai bajnokság szövegében, plakátjain bizonyos változtatásokat eszközölt, ahová ZOLTAN VAMOS, ANDRESI BEVALAS és IOLANDA BALAS magyar atléták nevét magyar ékezetettek írta, annak ellenére, hogy a kézirat és a kiadó azt kérte, hogy ékezetek nélkül legyenek írva, fegyelmi úton áthelyezték az 1-es szektorba. Itt újfent változtatásokat eszközölt a RNK AkadémiájánakTörténelmi Évkönyvében, aminek nyomán visszafokozták, és átküldték az offset részlegre papírvágónak. [a szekustiszt kiemelése]

[Részlet ”PETER JANOS” ügynök 1964 február 27-én Crețu Ioan főhadnagynak írt jelentéséből, 104. l.]

(Din punct de vedere cultural, dînsul are o pregătire destul de bună, fiind absolvent al facultății de filologie. Profesional, a dat dovadă de o pregătire bună în sensul că se achită sarcinile ce-i reveneau. In unele cazuri a fost chiar exagerat în munca de corector, făcînd o serie de corecturi în text chiar și acolo unde manuscrisul nu cerea. Asemenea modificări au fost făcute în unele lucrări, lucru ce e nemulțumit pe unii muncitori care au fost nevoiți să culeagă de două ori textul respectiv. Datorită unor modificări pe care le-a făcut în textul, afișelor campionatului de atletism, unde a scris numele atleților maghiari ZOLTAN VAMOS, ANDRESI BEVALAS și IOLANDA BALAS, cu acente caracteristice limbii maghiare, deși manuscrisul și editura cerea să se scrie fără accente, a fost mutat disciplinar la sectorul I. Aicea deasemeni, a făcut unele modificări în Anuarul de Istorie, a Academiei RPR, în urma cărora, a fost retrogradat și trimis ca tăietor de hîrtie la secția offset.

[Fragment din Nota informativă dat de agentul ”PETER JANOS” lui Lt. maj. Crețu Ioan în 27. II. 1964., pag. 104.]

4. ”HIDEG IOAN” jelentése Csíkszeredában 1965. augusztus 10-én

A forrás tudatja önökkel, hogy 1965 augusztus 1-én (vasárnap) Hargitafürdőn találkozott nevezett _______ tanárnővel. [...]
Minte ahogyan azt _____ elmondta, Konczei a nyomdában is dolgozott, viszont leváltották a munkahelyéről, mivel IOLANDA BALAJ nevét átírta BALAZS IOLANDA-ra.

[Részlet ”HIDEG IOAN” ügynök Csíkszeredában 1965. aug. 10-án írt jelentéséből]

(Sursa vă informează că la 1. august 1965, (duminică) s-a întîlnit la Băile Ciuc cu numita _____ profesoară [...]
După cum spune _____ Konczei a lucrat și la tipografie în schimb a fost schimbat din serviciu din cauză că numele de IOLANDA BALAJ a scris BALAZS IOLANDA.)

[Fragment din Nota informativă dat de agentul ”HIDEG IOAN” lui în 10. aug. 1965 la Miercurea Ciuc]

A SZEKUS-BÜROKRÁCIA ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT SZÖVEGEK:
1. Határozat, írta Crețu Ioan főhadnagy, 1963. augusztus 31-én

Az informatív anyagokból úgyszintén kiderül, hogy a fent nevezett személy korrektori funkciójában megváltoztat egy sor szót a szövegekben, amit azzal motivál, hogy „helyes irodalmi” formát akar adni annak. [Eredetileg talán az irodalmi nyelvben használatos formáról lehetett szó.] Így, az AEÁ és a mi országunk csapatai között lefolyt atlétikai bajnokság alkalmával IOLANDA BALAȘ helyett BALAZS IOLAN-t szedett ki, és így késleltette a plakát megjelenését, mivel nem akarta kijavítani az illető nevet a plakáton, habár a kézirat azt követelte, hogy úgy írják, IOLANDA BALAS.
Arra a kérdésre, hogy miért tette ezt, azt válaszolta, hogy ez a név a pártsajtóban is úgy szerepel, hogy BALÁZS IOLÁN.

[Részlet az 1963. aug. 31-án keltezett Határozatból KÖNCZEI ÁDÁM 1930-as számú személyes ellenőrző dossziéjának a megnyitásáról. Aláírja Crețu Ioan főhadnagy, operatív tiszt, Nagy főhadnagy, operatív tiszt, Domnița Nicolae százados, irodafelelős. Jóváhagyja a BM Kolozsvári Vidéki Igazgatóságának főnöke, Dumitrescu Dumitru százados, 4. l.]

(Tot din materialele informative mai rezultă că susnumitul în funcția de corector pe care o are schimbă o serie de cuvinte în texte motivînd că le introduce pentru a le da o formă mai ”corect literară”. Astfel cu ocazia culegerii afișului prin care se anunță campionatul de atletism dintre echipa SUA și a țării noastre a cules în loc de IOLANDA BALAȘ – BALAZS IOLAN întîrziind apariția afișului pentru motivul că nu a vrut să schimbe în afiș numele respectiv deși manuscrisul cerea să se scrie IOLANDA BALAS.
Fiind întrebat dece a făcut acest lucru a răspuns că acest nume apare BALÁZS IOLÁN și în presa de partid.)

[Fragment din Hotărîrea de deschidere a dosarului de verificare individual cu privire la KÖNCZEI ÁDÁM, din data de 1963. aug. 31. Semnează Lt. maj. Crețu Ioan, lucrător operativ, Lt. maj. Nagy, lucrător operativ, Cpt. Domnița Nicolae, șef birou, aprobă șeful Direcției Regionale MAI CLUJ, Cpt. Dumitrescu Dumitru, pag. 4.]

2. Akcióterv, írta Crețu Ioan, 1963. szeptember 1-én

Az általunk birtokolt anyagokból úgyszintén kiderül, hogy a RNK és az AEÁ csapatainak nemrégiben lefolytatott atlétikai bajnokságok alkalmával a plakát megjelenése azért késett, mert KONCZEI ADAM megtagadta, hogy a kiszedett formában megjelent BALASZ IOLAN-t kicserélje IOLANDA BALAS-ra.
Amikor megkérdezték, hogy miért írta így a IOLANDA BALAS nevét, mikor a kéziratban úgy szerepelt, ahogyan kellett, röviden és irónikusan azt válaszolta, hogy így jelenik meg a pártsajtóban is.
6) Annak érdekében, hogy dokumentálni tudjuk, hogy a célszemély megváltoztatta IOLANDA BALAS nevét azért, hogy bebizonyítsa azt, hogy az illető magyar nemzetiségű, amely tényre fény derül az ”ACZEL” ügynök jelentéséből, át fogunk térni az eset ellenőrzésére. Megszerezni a plakátot, vagy annak fénymásolatát.
Határidő: 1963 október 15. Felel: Crețu I. főhadnagy

[Részlet az 1963. szept. 1-én keltezett Akciótervből, KÖNCZEI ADAM személyes ellenőrző dossziéjából. Aláírja Crețu Ioan főhadnagy, operatív tiszt, Domnița Nicolae százados irodafelelős. Jóváhagyja a BM Kolozsvári Vidéki Igazgatóságának főnöke, Dumitrescu Dumitru százados, 21. l.]

(Tot din materialele ce le deținem rezultă că la recentele campionate de atletism desfășurate între echipele R.P.R și S.U.A. s-a întărziat scoaterea afișului datorită faptului că KONCZEI ADAM refuza să schimbe în forma culeasă numele de BALASZ IOLAN – cu IOLANDA BALAS.
Atunci cînd a fost întrebat de ce a scris în acest fel numele IOLANDEI BALAS cînd în manuscris era scris cum trebuia a afirmat scurt și ironic că, așa apare și în presa de partid.
6) In vederea documentării faptului că obiectivul a schimbat într-un afiș numele IOLANDEI BALAS, pentru a demonstra că aceasta este de naționalitate maghiară, fapt ce rezultă din nota infomativă furnizată de agentul ”ACZEL”, vom trece la verificarea cazului. Să se obțină afișul sau o fotocopie.
Termen: 15. octombrie 1963. Răspunde: Lt. Maj. Crețu I.)

[Fragment din Planul de măsuri privind acțiunea de verificare asupra lui Konczei Adam din 1. sept. 1963. Semnează Lt. maj. Crețu Ioan, lucrător operativ, Cpt. Domnița Nicolae, șef birou, aprobă șeful Direcției Regionale MAI CLUJ, Cpt. Dumitrescu Dumitru, pag. 21.]

3. Határozat, írta Crețu Ioan, 1964. február 27-én

Mit állapítottunk meg és milyen bizonyítékok vannak: [...]
Az 1963-as év során úgyszintén egy sor ellenséges és nacionalista megnyilvánulása volt, amivel azt próbálta kihangsúlyozni, hogy a mi államunk olyan politikát folytat, amelyik az erdélyi magyar kisebbség [jog]korlátozásához vezet és hogy egyes a román tudományos élethez tartozó személyiségek megpróbálják bebizonyítani, hogy nem létezik hagyományos magyar kultúra. Szintén ebben az évben a fentebb nevezett nacionalista jellegű változtatásokat eszközölt azokban a kéziratokban, amelyeket ő korrektúrázott, azért, hogy a munkákat ilyen módon nyomtassák ki. A fentebbiek Bot PAL, Aczel , M. Popescu ügynökök jelentéseiből és a dossziéban lefektetett bűnjelekből derülnek ki.

[Részlet az 1964. febr. 27-én keltezett Határozatból KÖNCZEI ADAM 3188 számú ellenőrző dossziéjának az 1930 számú személyi megfigyelési dossziéjává való átalakításáról. Aláírja Crețu Ioan főhadnagy, operatív tiszt, Nagy őrnagy, operatív tiszt, Domnița Nicolae százados, irodafelelős, Dumitrescu Dumitru százados, szekciófelelős. Jóváhagyja a BM Kolozsvári Vidéki Igazgatóságának főnöke, Pleșița Nicolae őrnagy, 2-3. l.]

(Ce s-a stabilit și ce dovezi sînt: …
În cursul anului 1963 a avut deasemeni o serie de manifestări dusmănoase nationaliste prin care a căutat să scoată în evidență că statul nostru duce o politică de îngrădire a naționalității maghiare din Ardeal și că unele personalități ale vieții științifice romîne caută să dovedească inexistența unei culturi tradiționale maghiare. Tot în cursul acestui an susnumitul a facut unele modificări de natură naționalistă în manuscrisele pe care le-a corectat scriind să scoată lucrările imprimat cu aceste modificări. Cele de mai sus rezultă din notele inf. ag. Bot PAL Aczel M. Popescu și corpurile delicte aflate la dosar. )

[Fragment din Hotărîrea de preschimbare a dosarului de verificare nr. 3188 cu privire la KÖNCZEI ADAM în DUI nr. 1930, din data de 1964. febr. 27. Semnează Lt. maj. Crețu Ioan, lucrător operativ, Lt. maj. Nagy, lucrător operativ, Cpt. Domnița Nicolae, șef birou, Cpt. Dumitrescu Dumitru, șef secție, aprobă șeful Direcției Regionale MAI CLUJ, Mr. Pleșița Nicolae, pag. 2-3.]

4. Akcióterv, írta Crețu Ioan, 1964. február 27-én

Ellenséges megnyilvánulásainak egy másik vetülete abban mutatkozott meg, hogy a kolozsvári nyomdavállalat korrektori funkciójában egyes szövegmódosításokat eszközölt, ellentétben a kiadó követelményeivel (néhány személy nevét, amelyeket ékezetek nélkül írnak, átírta a magyar nyelvben használatos ékezetekkel), így történt az néhány plakát kinyomtásának az esetében, amelyiken Iolanda Balaș, Zoltan Vamoș és A. Barabaș sportolók nevei szerepeltek, szükségessé téve, hogy közbelépjenek az anyag újranyomtatásáért.

[Részlet az 1964. febr. 27-én keltezett Akciótervből KÖNCZEI ADAM 1930 számú személyi megfigyelési dossziéjából. Aláírja Crețu Ioan főhadnagy, operatív tiszt, Domnița Nicolae százados, irodafelelős, Dumitrescu Dumitru százados, szekciófelelős. Jóváhagyja a BM Kolozsvári Vidéki Igazgatóságának főnöke, Pleșița Nicolae őrnagy, 16. l.]

(Un alt aspect al manifestărilor lui dușmănoase s-a manifestat prin aceea că în funcția de corector al Întreprinderii poligrafice Cluj a făcut unele modificări în texte, în contradicție cu cerințele editurii (a schimbat numele unor persoane scrise fără accent pe care le-a scris cu accente folosite în l. maghiară) astfel s-a întîmplat la tipărirea unor afișe cu numele sportivilor Iolanda Balaș, Zoltan Vamoș și A. Barabaș fiind necesar ca să se intervină pentru retipărirea lucrării.)

[Fragment din Planul de măsuri cu privire la DUI nr. 1930 lui KÖNCZEI ADAM, din data de 1964. febr. 27. Semnează Lt. maj. Crețu Ioan, lucrător operativ, Cpt. Domnița Nicolae, șef birou, Cpt. Dumitrescu Dumitru, șeful serviciului, aprobă șeful Direcției Regionale MAI CLUJ, Mr. Pleșița Nicolae, pag. 16.]

5. Referátum, 1965. október 15.

KONCZEI ADAM a munkahelyén, korrektori minőségében kijavított bizonyos kéziratokat, amelyek magyar neveket tartalmaztak, amelyeket magyar betűkkel és ékezetekkel írt,azért, hogy kimutassa ezek magyar eredetét és nemzetiségét, annak ellenére, hogy sem megbízása, sem joga nem volt arra, hogy ilyen korrektúrákat végezzen. Így történt ez a RSZK és AEÁ közt lejátszott atlétikai verseny programjával is, 1963 augusztusában. Annak ellenére, hogy KONCZEI ADAM-ot ezen tettéért szankcionálták, hasonlóképpen járt el 1963 decemberében, a R.SZ.K Akadémiájának történelmi évkönyvének a nyomtatásakor.
KONCZEI ADAM ezen tetteit tanúkkal lehet alátámasztani és léteznek anyagi bizonyítékok is.

A fentebb kifejtetteket figyelembe véve

J A V A S O L J U K

Áttérni KONCZEI ADAM tevékenységének a dokumentálására, majd szabadlábon való nyomozására. Az eredmények függvényében újabb javaslatokat teszünk.

[Részlet az 1965 október 15-i Referátumból, amelyet ”GIURCAN DANILA”, valós nevén KONCZEI ADAM 1930 sz. személyi megfigyelési dossziéjának a tanulmányozása során állítottak össze, amelyben kérik a bűnügyi eljárás megindítását. Aláírja Taloș Vasile őrnagy, irodafőnök, Pop Alexandru, százados, a szekuritáté bűnügyi nyomozója, Jóváhagyja a BM Kolozsvári Vidéki Igazgatóságának főnöke, Pleșița Nicolae alezredes, 50. l.]

(La locul de muncă, în calitate de corector KONCZEI ADAM a corectat unele manuscrise ce conțineau nume de persoane maghiare pe care pentru a demonstra originea și naționalitatea le-a scris cu litere și accente maghiare, cu toate că nu avea sarcina sau dreptul de a face asemenea corecturi.
Așa a fost și cazul cu programul competițiilor de atletism al R.S.R. și S.U.A. din luna august 1963. Cu toate că KONCZEI ADAM pentru această faptă a fost sancționat, în mod identic a procedat și în luna decembrie 1963 cu ocazia tipăririi Anuarului de istorie al Academiei R.S.Române.
Aceste fapte comise de KONCZEI ADAM se pot documenta cu martori și există dovezi, probe materiale în acest sens.

Avînd în vedere cele expuse,
P R O P U N E M
A se trece la documentarea activității lui KONCZEI ADAM și apoi la anchetarea sa în stare de libertate. În funcție de rezultat, se vor face noi propuneri.

[Fragment din Referatul întocmit în 15 oct. 1965 în urma studiului dosarului individual nr. 1930 privind pe ”GIURCAN DANILA” nume real KONCZEI ADAM prin care se solicită aprobarea de a se trece la documentare și la anchetarea lui în stare de libertate. Semnează Maior Taloș Vasile, șef birou, Cpt. Pop Alexandru, anchetator penal de securitate, aprobă șeful Direcției regionale, Lt. col. Pleșița Nicolae, pag. 50.]

6. Referátum, 1966. február 11.

A nyomozás alapját hírszerzési, nyomozati anyagok és bűntárgyak képezik. Ezek a következők: bizonyos személyek 1957-ben adott nyilatkozatainak a másolatai, amikor is KONCZEI ADAM-ot kizárták a tanügyből ellenséges és nacionalista megnyilvánulásokért, egy legalizált nacionalista tartalmú levél, amelyet KONCZEI ADAM 1965 június 28-án postázott egy margittai kollegájának, egy 1963-as sportverseny anyagainak a másolata és eredetije, valamint a verseny programja, amelyekben KONCZEI ADAM, azért, hogy egyes magyar sportolók eredetét és nemzetiségét bizonyítsa, magyar ékezetekkel írta ezek neveit, a kolozsvári Nyomdavállalaton belüli korrektori minőségében, munkahelyi kötelezettségeivel ellentétben átjavítva a kéziratot.

A leírtakkal kapcsolatban, a létező bizonyító anyagok alapján
J A V A S O L J U K
jóváhagyni, hogy elkövetett tetteiért KONCZEI ADAM-ot szerveink részesítsék figyelmeztetésben.

[Részlet az 1966 február 11-i Referátumból, KONCZEI ADAM vizsgálatának az eredményeiről. Aláírja Taloș Vasile őrnagy, irodafelelős, Pop Alexandru, kapitány, a szekuritáté bűnügyi nyomozója, Crețu Ioan főhadnagy, operatív tiszt, jóváhagyja a BM Kolozsvári Vidéki Igazgatóságának főnöke, Pleșița Nicolae alezredes, 47-49. l.]

([...]Ca temei pentru documentare au fost materiale informative, de anchetă și corpuri delicte. Acestea au constat în copii după declarațiile date de unele persoane în anul 1957 cînd KONCZEI ADAM a fost scos din învățămînt pentru atitudini dușmănoase și naționaliste, o scrisoare cu conținut naționalist legalizată expediată de KONCZEI ADAM la 28.VI.1965 unui coleg al său din Marghita, fotocopie și originalul după un material, respectiv programul unei competiții sportive din anul 1963 în care KONCZEI ADAM pentru a demonstra originea și naționalitatea unor sportivi maghiari le-a scris numele cu accente maghiare în calitatea sa ce o avea de corector la Întreprinderea poligrafică Cluj, făcînd modificări în manuscris contrar obligațiilor sale de serviciu.[...]

Față de cele expuse, pe baza materialului probator existent,
PROPUNEM

A se aproba ca pentru fapele comise KONCZEI ADAM să fie avertizat de organele noastre.

(Fragment din Referatul întocmit în 11 februarie 1966 cu rezultatul anchetei în cauza privind pe numitul KONCZEI ADAM. Semnează Cpt. Pop Alexandru, anchetator penal de securitate, Maior Taloș Vasile, șef birou, Lt. maj. Crețu Ioan, ofițer operativ, aprobă șeful Direcției regionale, Lt. col. Pleșița Nicolae, pag. 47-49.)

TANÚ- ÉS BEISMERŐ VALLOMÁSOK:

“Áttérvén a dokumentálódásra, három személyt hallgattunk ki tanúi minőségükben, akik nyilatkozataiból fény derül KONCZEI ADAM bizonyos nacionalista megnyilvánulásaira 1965 júniusáig, amíg a kolozsvári Nyomdavállalatnál dolgozott.”

(“Trecîndu-se la documentare au fost audiate în calitate de martori trei persoane din a căror declarații rezultă unele atitudini naționaliste manifestate de KONCZEI ADAM pînă în luna iunie 1965, pînă cînd a lucrat la Întreprinderea poligrafică Cluj.”)

P. I. tanúvallomása, 1965. 11. 22-én

Amíg Konczei Adammal együtt dolgoztam, arra a következtetésre jutottam, hogy bizonyos nem megfelelő magatartása és kirohanásai vannak. Így, bár nem volt neki szabad, különféle javításokat eszközölt a nála levő kéziratokon, különösen ahol személynevek szerepeltek.
Egy konkrét esetben így történt ez a R.SZ. K. és az AEÁ között lejátszott atlétikai mérkőzés programjával is. Ebben a programban mások mellett Iolanda Balaș, Zoltan Vamoș és Andrei Barabaș román sportolók nevei is szerepeltek.
Amikor Konczei Adam megkapta a kéziratot, felháborodott és kijavította ezeket a neveket a magyar nyelv helyesírása szerint, mondván, hogy ezek magyar nevű sportolók és hogy ezek neveit a magyar helyesírás szerint kell írni, és nem úgy, ahogyan az a sajtóban megjelenik.
Én figyelmeztettem, hogy ne tegye meg ezeket a javításokat, de ő nem hallgatott rám, mondván, hogy az a mód, ahogyan ezek a nevek megjelennek a kéziratban, hamisítást jelentene, azaz ha úgy írjuk, mint ahogyan megjelenik a sajtóban, és nem a magyar helyesírás szerint, ahogyan Konczei Adam állítja.
Tudomásom van arról, hogy Konczei Adamot írásban is figyelmeztették, hogy nem szabad neki átjavítania a neki kiosztott szövegeket.

[Részlet P. I. tanúvallomásából, amit 1965. 11. 22-én adott Pop Alexandru kapitánynak, a szekuritáté bűnügyi nyomozójának Konczei Adam bűnügyi kivizsgálása során]

(Cît timp am lucrat împreună cu Konczei Adam am constatat la acesta unele atitudini și ieșiri necorespunzătoare. Astfel deși nu avea voie făcea diferite corecturi pe manuscrisele ce le avea în lucru în special unde apăreau unele nume de persoane.
Un caz concret s-a petrecut cu programul competiției de atletism organizat între R.S.România și SUA.
În acest program figurau printre alți și numele sportivilor români Iolanda Balaș, Zoltan Vamoș și Andrei Barabaș.
Cînd a primit manuscrisul Konczei Adam s-a revoltat și a corectat aceste nume după ortografia limbi maghiare spunînd că aceștia sînt sportivi cu nume maghiare și că numele acestora trebuie scris după ortografia maghiară și nu așa cum apar în presă.
Eu i-am atras atenția să nu facă aceste corecturi însă el nu m-a ascultat afirmînd că în modul cum au apărut aceste nume în manuscris aceasta ar însemna falsificarea lor, adică scrierea lor așa cum apare în presă și nu după ortografia maghiară așa după cum pretindea Konczei Adam.
Cunosc că lui Konczei Adam i s-a atras atenția și în scris că nu are voie să facă corecturi pe manuscrisele ce le avea în lucru.)

[Fragment din declarația martorului P. I. dat în 22.11.1965 lui Cpt. Pop Alexandru, anchetator penal de securitate în cadrul anchetei penale asupra lui Konczei Adam]

Sz.D. tanúvallomása 1965. 11. 24-én

Szakmai szempontból Konczei Adam jól felkészült, de nem tartja be nyomdai korrektori feladatait, mivel az utasítások ellenében javításokat és stilizálásokat eszközöl a neki kiosztott kéziratokon.
Ezekért a kihágásaiért többszörösen megrótták szóban és írásban is.
A feleségem szerint, aki a nyomdában dolgozik, Konczei ADAM 1963-ban, amikor is korrektúráznia kellett egy kéziratot, amelyik a R.SZ.K. és az AEÁ között lejátszott atlétikai verseny programját képviselte, kijavította Iolanda Balas Zoldan Vamos és Andrei Barabas sportolók neveit, a magyar helyesírás szerint, ellentétben azzal, hogy hogyan jelent meg a kéziratban.

[Részlet Sz.D. tanúvallomásából, amit 1965. 11.24-én adott Pop Alexandru kapitánynak, a szekuritáté bűnügyi nyomozójának Konczei Adam bűnügyi kivizsgálása során]

Din punct de vedere profesional Konczei Adam era bine pregătit însă nu-și respecta atribuțiunile de corector în poligrafie deoarece contrar indicațiilor făcea corecturi și stilizări în conținutul manuscriselor ce le avea în lucru.
Pentru aceste abateri i sa atras atenția de mai multe ori atît verbal cît și în scris.
Din spusele soției mele care lucrează la poligrafie urmează că Konczei Adam în anul 1963 avînd de corectat un manuscris ce reprezenta programul competițiilor de atletism dintre R.S.Romînia și SUA a corectat numele sportivilor Iolanda Balas Zoldan Vamos și Andrei Barabas pe care le-a scris după ortografia maghiară contrar felului cum a apărut în manuscris.

[Fragment din declarația martorului Sz. D. dat în 24.11.1965 lui Cpt. Pop Alexandru, anchetator penal de securitate în cadrul anchetei penale asupra lui Konczei Adam]

Könczei Ádám vallomása, 1965 11. 24-én

Így az 1963-1964 közötti időszakban, a kolozsvári Nyomdavállalat korrektorjának és revizorjának a minőségében különböző neveket javítottam ki a kéziratokban, amelyeket a magyar helyesírás szerint írtam, annak ellenére, hogy a kéziratokban másképp szerepeltek. Ezekért az akciókért figyelmeztettek és lefokoztak. Ilyen korrektúrákat eszközöltem 1963-ban egy a R.Sz.K és az A.E.Á között lejátszott sportvereseny programjának a nyomtatásakor. A programban magyar ékezetekkel átjavítottam olyan sportolók nevét, mint Iolanda Balaș, Zoltan Vámos és Andrei Barabas, bár a kéziratban úgy szerepeltek, ahogyan a román sajtóban. Csak a családneveket javítottam ki.
Amikor egyes kollegák figyelmeztettek, én azt mondtam, hogy ezeknek a sportolóknak a neve magyar és így kell írni, azaz a magyar helyesírás szerint.
Ezekért a tetteimért, és másokért szakmailag figyelmeztetésben és megróvásban részesültem.

[Részlet Konczei Adam vádlott vallomásából, amit 1966.01.18-án adott Pop Alexandru kapitánynak, a szekuritáté bűnügyi nyomozójának, bűnügyi kivizsgálása során]

(Astfel în perioada anilor 1963-1964 în calitate de corector și revizor la Intreprinderea poligrafică Cluj contrar atribuțiunilor de serviciu am corectat în manuscrise diferite nume pe care le-am scris după ortografia limbii maghiare cu toate că în manuscrise apăreau altfel. Asupra acestor acțiuni mi s-a atras atenția și am fost degradat din funcție. Corecturi de acest fel am făcut cu ocazia tipăririi în anul 1963 a unui program competițional sportiv dintre sportivi din R.S.Romînia și SUA. În program am corectat cu accente maghiare numele unor sportivi ca Iolanda Balaș, Zoltan Vámos și Andrei Barabas desi ele apăreau în manuscris așa cum apăreau în presa română. Corecturile le-am făcut numai la numele de familie.
Cînd mi s-a atras atenția de către unii colegi eu am spus că numele acestor sportivi sînt nume maghiare și trebuie scrise așa adică după ortografia maghiară.
Pentru aceste fapte cît și pentru altele pe linie profesională mi s-a atras atenția și am fost sancționat.)

[Fragment din declarația învinuitului dat în 18.01.1966 lui Cpt. Pop Alexandru, anchetator penal de securitate în cadrul anchetei penale asupra lui Konczei Adam]

Válasz